FLIR Systems Operator-Instructor in Estonia

Be visionary

At FLIR, we have a simple but ambitious mission: to develop market-leading thermal and sensing technologies which enhance everyday life. From saving energy, to saving lives FLIR is making a real difference in our world.Our products are used in a wide array of situations to rescue people in danger, detect criminals, conserve energy, navigate safely, provide security around the globe, and protect our environment.

We are looking for individuals who thrive on making an impact and want the excitement of being on a team that wins.

Job Description

Pakutav töö:

Operaator-instruktor on infapuna kaamerate koosteliini vahetu juht, kes töötab vajadusel ka tooteliinil

Töö kirjeldus:

Töö organiseerimine oma töögrupis

Keerulisemate kooste- ja kontrolloperatsioonide sooritamine

Töise ja kvaliteedile orienteeritud suhtumise kujundamine koosteliini meeskonnas

Töövõtete õpetamine operaatoritele ja tööjuhenditest kinnipidamise kontroll

Uute töövõtete väljatöötamine ja proovimine

Tööjuhendite koostamine ja kaasajastamine koostöös tootmisinseneriga

Nõuded kandidaadile:

Töökogemus tootmiséttevõttes ja min 1 a tooteliini juhina

Suudab vastu võtta otsuseid tootmise igapäevaprobleemide kiireks lahendamiseks

On energiline inimene ja näitab head eeskuju ning töötab ka ise tooteliinil, kui see on tulemuste saavutamiseks vajalik

On efektiivne suhtleja ja valmis koostööks inseneride, tehnikute ning ettevõtte funktsioonijuhtidega

On grupi liider ja oskab motiveerida oma töötajaid saavutama oodatavaid toodangumahtusid

Valdab vene keelt heal tasemel (nii suuline kui kirjalik)

Valdab inglise ja eesti keelt suhtlustasandil

Omab arvutioskust MS Office keskkonnas

Huvitub tööst rahvusvahelises ettevõttes ja elektroonikast

On huvitatud isiklikust arengust tehnoloogiaettevõttes ja tuleb toime muudatustega toote juures ning ettevõtte protsessides

On vastutustundlik, distsiplineeritud ja korrektne

Kasuks tuleb:

Elektroonika või elektrotehnika teadmised

Kogemused MRP süsteemide kasutamisel (SAP)

Job summary:

Operator-Instructor is Senior Worker and Supervisor on infra-red camera assembly line

Detailed Description:

Daily work organisation in production line group

Performing complex assembly or testing operations on the line

Supporting and motivating the assembly team - focusing all efforts to meet the quantity and quality goals set for the group

Training Assemblers and supervising that work instructions are followed

Working out and testing new work methods

Composing and updating Work Instruction docs in cooperation with Product Engineers

Requirements:

Work experience on production line and minimum 1 years as a Line Manager

Ability to make decisions to find quick solutions for daily problems on the line

Energetic person, interested to perform operations on the line, being the role model for Assemblers

Effective in communication and works well together with Engineers, Technicians and other function leaders of the company

Has leadership abilities to motivate the group to meet the goals

Fluency in Russian (speaking and written)

Skill in English and Estonian in communication level

Computer skills – MS Office

Interested in electronics and work in international company

Interested in personal development in technology company and ability to adjust to changes and improvements of products/processes

Responsible, disciplined and accurate person

Preferred Skills/Experience:

Knowledge in electronics or electrotechnics

Experience with MRP systems (SAP)

FLIR and all of our employees are committed to conducting business with the highest ethical standards. We require all employees to comply with all applicable laws, regulations, rules and regulatory orders. Our reputation for honesty, integrity and high ethics is as important to us as our reputation for making innovative sensing solutions.

FLIR is an equal opportunity employer.

FLIR Systems, Inc. designs, develops, manufactures, markets, and distributes technologies that enhance perception and awareness. We bring innovative sensing solutions into daily life through our thermal imaging systems, visible-light imaging systems, locator systems, measurement and diagnostic systems, and advanced threat detection systems.

FLIR Systems offers a fast-paced, dynamic environment that provides for a challenging career and the ability to achieve professional growth. It is the talent of our employees that sets us apart as the technology and market leader in the infrared community.